Vaxning

Vaxning överläpp eller haka, 30 min – 259kr

Vaxning överläpp och haka, 30 min – 259kr

Vaxning större parti av ansikte, 30 min – 359kr