Av/Ombokning

Regler för av/ombokning och missad tid:

Bokad tid måste av/ombokas senast 24 timmar innan behandling annars debiteras du fullt pris!

Varför debiteras du? – När Du som kund beställter tid för behandling hos Mig så gör VI ett muntligt avtal. Jag (säljaren) förbinder mig att reservera tiden just för Dig (köparen) och inte sälja tiden till någon annan. Du förbinder dig att komma till mig vid denna i förväg överenskommna tid och köpa behandlingen. Så länge Du inte avbeställer tiden senast 24 timmar innan så kan jag inte sälja tiden till någon annan. Därför måste Du betala för behandling/tiden även om du inte kommer.

Du skulle heller inte acceptera att tvingas vistas på din arbetsplats utan att få lön. Som egenföretagare är varje behandling en del av min inkomst, så kommer inte du får jag ingen lön.

Du kan heller inte utan förvarning komma på en bokad tid och bara göra hälften av det du beställt eller göra dubbelt så mycket. Jag avsätter tid som är anpassad för varje beställd behandling.

Kommer du 15 minuter för sent eller mer till din bokade behandling så har Du missat din tid. Varje behandling kan varken kortas ner eller göras längre. Kund som bokat tid efter Dig ska inte bli påverkad för att Du är sen.

Jag förlänger inga presentkort – DET GÄLLER ALLA!

TACK för ömsesidig respekt. /Din hudteratpeut Annelie.