Vaxning

Vaxning överläpp eller haka – 30 min 255:-

Vaxning överläpp och haka – 30 min 295:-

Vaxning större parti av ansikte – 30 min 355:-